Pin CR17450SE - R có dây nối

Thương hiệu: Sanyo

Mã pin: Pin CR17450SE - R

Loại pin: Pin CR17450SE - R có dây nối

Đặc điểm: Có mối nối, chân nối, dây cắm,...

Có hàn mối nối, dây nối, có xuất hóa đơn theo yêu cầu 

còn 10000 hàng

Thêm vào giỏ Đặt hàng ngay