Pin Sanyo 2CR17450SE - R

Thương hiệu: Sanyo

Mã pin: Pin 2CR17450SE - R

Loại pin: pin nuôi nguồn Sanyo 2CR17450SE - R

Đặc điểm: Có mối nối, dây nối, chân cắm 

Có hàn mối nối, dây nối, chân nối và jack cắm có xuất hóa đơn theo yêu cầu

còn 10000 hàng

Thêm vào giỏ Đặt hàng ngay