Pin CPM2A BAT01 Omron Toshiba

Thương hiệu: Omrom Toshiba

Mã pin: Pin CPM2A BAT01

Loại pin: Pin CPM2A BAT01 Omron Toshiba

Đặc điểm: có hàn mối nối, dây nối theo yêu cầu

Chúng tôi có hàn mối nối, xuất hóa đơn theo yêu cầu

còn 1000 hàng

Thêm vào giỏ Đặt hàng ngay